Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Mijn thema is uitgewerkt rond ‘plastic soep’. In mijn thema bevinden zich ook verschillende domeinen zoals: Lichamelijke opvoeding, taal, muzische vorming. De leerlingen worden in dit thema aangespoord om beter voor de natuur te zorgen. Neem zeker een kijkje om jezelf en de leerlingen te verrijken in het thema.

Ontwikkeld door: Amber Janssens

Doelstellingen

De doelstellingen van de leerplannen ZILL, GO en OVSG komen aan bod. De doelstellingen staan per les beschreven in de lerarenfiche.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be