Congres “De nood aan duurzame netwerken voor onze STEM-ambities”

Op donderdag 16 mei 2024 organiseren we een studievoormiddag over STEM waarbij we focussen op zowel de beleidsmatige als inhoudelijke aspecten. We brengen STEM-organisaties, beleidsmakers, bedrijven en vertegenwoordigers van jeugdorganisaties samen met leerkrachten van de 3de graad lager onderwijs en 1ste en 2de graad secundair onderwijs om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

STEM Neteland?

STEM-Neteland is een intergemeentelijk STEM-partnerschap dat door de steun van VLAIO al een mooi parcours heeft afgelegd in de ontwikkeling van missiegedreven STEM-workshops en de uitrol daarvan. De methodiek die we hanteren, werkt uitstekend (bereik van meer dan 70% van alle leerlingen). Het succes is zeker gebaseerd op een vast netwerk, een soort ecosysteem, waarin structureel verbindingen worden gemaakt tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven. Meer info.

Elk woord in de titel van dit congres is relevant:

  • nood: we slagen nu onvoldoende in onze maatschappelijke uitdaging, we moeten samen meer doen
  • duurzame: voorbij het louter projectmatig werken, minder ad hoc en meer structureel werken
  • netwerken: systeemdenken, een permanent ecosysteem zorgt voor inbedding en innovatie (living lab)
  • STEM: is wat ons samenbrengt in deze studievoormiddag; we nodigen heel wat STEM-partners uit, zowel beleidsmatig (gemeenten, provincie, Vlaamse overheid) als leerkrachten/onderwijspartners, bedrijven, VOKA/unizo en STEM-organisaties
  • ambities: we tonen ambitie, 2024 is als verkiezingsjaar een momentum om STEM een boost te geven

In dit congres brengen we de ervaringen van een goed werkend netwerk en detecteren we de succesfactoren daarin. Ook andere partnerschappen en organisaties komen aan bod in een (doorlopende) infomarkt. De studiedag heeft tot doel om ook andere regio’s aan te moedigen om dergelijke structurele netwerken op te zetten en dit in komende verkiezingsprogramma’s mee te nemen.