De leerlingen bekijken duurzame energie, waaronder zonne-energie en windenergie. Ze staan stil bij hun energieverbruik en het energieverbruik van de school. In deze les doorlopen ze een hoekenwerk en maken ze met behulp van een stappenplan een zonnemolen en windmolen.

Ontwikkeld door: Laurien D’hondt

Doelstellingen

 • ZILL
  • OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover uitdrukken.
  • OWte7 Verschillende energiebronnen herkennen. Weten waarom energie nodig is.
  • OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu.
  • OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden.
  • MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden.
  • MUge2 Muzische bouwstenen, beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren.
  • Beeld > vorm, compositie
  • MUva2 Gericht bouwstenen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen.
  • Beeld
  • IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren.
  • IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld.
  • IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet.
  • IVoc5 Informatiebronnen hanteren.
  • IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen.
  • MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden.
  • MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen.
  • IKvk1 Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven.
  • TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen.
 • OVSG
  • NL-LEZ-TV-05-04 De leerlingen kunnen informatie opzoeken in eenvoudige informatiedragers.
  • NL-LEZ-DV-D02-05 De leerlingen kunnen, indien een aantal teksten en een aantal vragen zijn gegeven, zo vlug mogelijk uitzoeken op welke plaatsen welke antwoorden worden beantwoord.
  • WO-NAT-08.13 De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.
  • WO-NAT-04.12 De leerlingen tonen het belang van energie in hun dagelijks leven aan.
  • WO-TEC-01.10 De leerlingen onderzoeken specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische realisaties door middel van hanteren, monteren of demonteren.
  • MV-BLD-BS-8 Kinderen genieten ervan naar beeldend werk van zichzelf en anderen te kijken en erover te praten.
  • MV-BLD-BS-1 Kinderen praten voer eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel inhoudelijk als vorm).
  • MV-BLD-OM-1.1 De kinderen staan open voor nieuwe materialen.
  • MV-BLD-OM-1.3 Kinderen genieten ervan met de materialen te exploreren.
  • MV-BLD-OM-1.8 Kinderen ontdekken de driedimensionale eigenschappen en combinatiemogelijkheden van bepaalde materialen.
 • GO!
  • ICT 1,4 Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
  • MV5.3, ICT 1-8 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media.
  • ICT 6 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.
  • 1.2,1.3 (Leerplandoelen beeld) Verwoorden welke impressies de waarneming oproept.
  • 4.1.2.12 (Leerplandoelen beeld) Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te plaatsen.
  • 4.1.2.24 Vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een plaats geven in een compositie (2D of 3D).
  • 4.1.3.1 (Leerplandoelen beeld) Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: aanpak en organisatie, motivatie, inzet, creativiteit, durf of samenwerking.
  • 1.1.3.46 (Leerplandoelen Nederlands) Uitleggen hoe ze bij een activiteit van plan zijn te werk te gaan of hoe ze te werk zijn gegaan.
  • TBS OD 5.4 Voor hen bestemde instructies bestaande uit prenten of symbolen begrijpen en uitvoeren.
  • ET 3.1 Voor hen bestemde eenvoudige schriftelijke instructies begrijpen en uitvoeren.
  • 1.2.2.117 De gewenste informatie opzoeken in verschillende informatiebronnen.
  • WT1.24 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend- of – aantastend zijn.
  • WT1.24 Enkele voor- en nadelen opsommen van de in ons land gebruikte energiebronnen.
  • WT1.24 Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig moet mee zijn

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be