Buzzy Box

Anderstalige nieuwkomers die pas in de derde graad van het lager onderwijs instromen worden vaak doorgestuurd naar de B-stroom in het secundair onderwijs wegens beperkte kennis van de Nederlandse taal.

Naast de beperkte werktijd in de OKAN-klas wordt er geen of weinig tijd gespendeerd aan het verwerven van de Nederlandse taal.

De anderstalige nieuwkomer verveelt zich in de reguliere klas waar hij of zij het grootste deel van de dag doorbrengt. De klas is dé plaats waar leren centraal zou moeten staan voor iedereen. Anderstalige nieuwkomers vallen er nu vaak uit de boot.

Anderstalige nieuwkomers worden in een reguliere klas vaak omschreven als ongemotiveerde leerlingen, maar niets is minder waar.

Wegens een tekort aan kennis van de Nederlandse taal kunnen deze leerlingen gewoonweg niet volgen tijdens de lessen in de reguliere klas waardoor ze zich vervelen en overkomen als ongemotiveerd.

Onze onderzoeksvraag is hieruit verder gekomen. Wij wouden gaan kijken of er aangepaste werkvormen bestonden die een zelfstandige aanpak bieden voor AN in de reguliere klas zodat zij ook hun volledige dag leerrijk kunnen opvullen.

Ons onderzoek ging van start met enkele gesprekken met de partnerschool zodat we hun situatie volledig konden begrijpen. In één van deze gesprekken kwam CLIL ter sprake waardoor we hierover verder gingen nadenken. We gingen brainstormen over de mogelijkheden met CLIL in de lagere school omdat die meestal enkel in de middelbare school wordt toegepast. Ook gingen we nadenken of deze werkvorm van toepassing kon zijn op onze doelgroep. We gingen op zoek naar meer informatie hierover. Dit deden we online en aan de hand van een interview met de directrice van de middelbare school Heilig Graf Apostoliekenstraat te Turnhout (een samenwerkende school van onze partnerschool). Hieruit bleek als snel dat deze werkvorm niet aansloot bij ons probleem/onderzoek dus stapten we af van dit eerste idee.

Niet veel later volgden we een vorming bij HIVSET over anderstalige leerlingen in de reguliere klas. In deze sessie ging het over een box voor anderstalige nieuwkomers in de eerste graad van de lagere school die al dan niet al konden schrijven. De box bood een heleboel activiteiten aan om het letter- en cijferbegrip te automatiseren bij deze leerlingen alsook het woordbegrip aan de hand van eenvoudige woordenschatspelletjes. Tijdens de sessie wisselden we ideeën uit met de zorgleerkrachten van de omgeving Turnhout en deden we er zelf ook op. Achteraf gingen we in gesprek met onze begeleidende leerkracht, namelijk de OKAN-leerkracht van onze partnerschool. Zij gaf aan een enorme nieuwsgierigheid te hebben naar de box toegepast op onze doelgroep. Wij stelden daarom voor om hiermee aan de slag te gaan als verder onderzoek.

We stelden een box samen (gedoopt onder de naam ‘Buzzy Box’ in het bijen-thema, want AN zijn echte bezige bijen en hebben honingzoete verlangens naar het beter functioneren in de Nederlandstalige school waarin ze zitten) met daarin verschillende woordenschatspelen (in het thema van ‘het bos’ omdat de klas van de anderstalige nieuwkomer waarmee wij dit project deden op bosklassen zou gaan de week na onze proefperiode) die ervoor zouden zorgen dat de anderstalige nieuwkomer heel wat basisbegrippen zou kunnen verwerven op een korte tijd. In de box zat een leespuzzel (langs de ene kant een visualisatie van een woord en langs de andere kant het woord zodat wanneer deze op elkaar gekleefd werden een prent verscheen), een domino met woorden en afbeeldingen, een verbindoefening (controle oefening), een kopieeroefening (stilstaan bij de letters en het verklanken), een woordzoeker (vastzetten van de begrippen), een zoekopdracht (controlerende oefening) en enkele sneller-klaar-opdrachten (kleurplaat in het thema en prentenboeken in het thema). We zijn deze box een week (niet volledig wegens repetities en voorbereidingen voor het schoolfeest, dus uiteindelijk slechts 4 à 5 uurtjes oefentijd) gaan uittesten in de klas van onze anderstalige nieuwkomer.

In het begin heeft de nieuwe werkvorm wat duiding nodig, maar al snel snappen leerlingen waarvoor de box dient en wanneer ze deze kunnen/mogen gebruiken. We namen uiteraard een test af in het begin van de week (praatplaat aansluitend bij het thema ‘het bos’) en hieruit bleek dat de gekende woordenschat erg beperkt was (slechts twee begrippen, namelijk de hond en de jongen). Na een hele week oefenen met de box deden we dezelfde test en hieruit kwamen gewenste resultaten (alle begrippen benoembaar op de praatplaat werden verwoordt door de AN). Onze conclusie is dus dat ondanks de weinige oefentijd doorheen de week de anderstalige nieuwkomer erg veel nieuwe begrippen verworven heeft en zo heel wat nieuwe Nederlandse woordenschat op zak heeft. Uiteraard is herhaling een must om dit te blijven onthouden, maar het toont wel aan dat een beetje extra aandacht deze leerlingen een serieuze stap verder helpt in hun traject naar Nederlands leren spreken. Wat de box betreft kan deze dus aangepast worden op verschillende vlakken (leeftijd AN, onderwerpen reguliere klas, thema’s…).

Nuttige link: https://vormingscentrum.hivset.be/ & https://tram.heilig-graf.be/

Projectgroep & partners

Studenten

Birthe Brughmans en Janne Goor

Lerarenopleiders

Evelien Van Leuven

Partnerschool of -organisatie

Basisschool Heilig Graf Tramstraat Turnhout

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.