Deze materialen kunnen ingezet worden om te sensibiliseren, informeren en een eerste stap te zetten in het doorbreken van het taboe dat heerst omtrent LGBTQ+ ouderen. Verder reikt het handvatten aan om gepast te reageren.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • 15. Mondeling argumenteren.
  • 30. Respect opbrengen voor: het leefmilieu; het historisch cultureel erfgoed; verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen.

Lesdoelen

  • Op het einde van de les kunnen de leerlingen een kritische reflectie maken over LGBTQ+-ouderen in de ouderenzorg door de pijnpunten te benoemen.
  • De leerlingen kunnen op een onderbouwde manier hun standpunt (zie stellingenspel) verdedigen op basis van de aangereikte informatie.

Lesmateriaal

Gemaakt door Bruyninckx G. , Peeters K. , Van Eyck A.

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be