Dit is een Deck Toy rond constructies. Eerst wordt er een theoriedeeltje behandeld rond statische en dynamische constructies met oefeningen. Dan krijgen de leerlingen een filmpje en bijhorende oefening rond het productieproces van karton. De les eindigt met stappenplan waarmee de leerlingen hun eigen flipperkast kunnen maken.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • TECa9: De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende ervaringsgebieden: constructie, transport, energie, ICT, biotechniek om een eenvoudig technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria. 

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een dynamische en een statische constructie is.
  • De leerlingen kunnen een voorbeeld geven van een statische en dynamische constructie.
  • De leerlingen kunnen de gegeven stappen van het productieproces van karton chronologisch ordenen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Gertjan Pellis

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be