Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs

Thema: “Waar komt ons eten vandaan?”

Karel de kok is druk aan het werken in zijn restaurant. Plots hoort hij allemaal vreemde geluiden. Telkens als hij in de keuken komt, stoppen de geluiden. Wie maakt er nu toch zo veel kabaal? Het is het groentenmannetje met zijn groentenorkest! Zij houden ervan om muziek te maken. Als mogelijke vervolgactiviteit kunnen de kleuters zelf instrumenten maken van verschillende groenten en hun eigen groentenorkest oprichten. Daarnaast kunnen ze ook hun eigen groentenmannetje ontwerpen en hier een stop motion filmpje mee maken.

Ontwikkeld door: Marthe Adriaenssens

Doelstellingen

IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren
• 2.5-12j Zich onbevangen en spontaan openstellen voor het nieuwe
– zich laten inpalmen door verrassende dingen rondom hen
– zich in het verkennen en beoordelen van nieuwe dingen niet laten leiden door clichés en vooroordelen: de kleuters zijn nieuwsgierig naar het poppenspel. Ze stellen zich open voor de nieuwe manier waarop het poppenspel gespeeld wordt. Ze laten zich helemaal inpalmen door de verrassende dingen die aanbod komen in het poppenspel. Daarnaast zijn ze ook bereid om al dat nieuwe te ontdekken en er verder over te leren.

MUva2: Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen
• Muziek
• Drama
• 2.5-5j Speels en onder begeleiding waarnemen
– opvallende elementen in een (kunst)werk waarnemen en zich daarover uitdrukken: de kleuters kijken naar het poppenspel. Hierin beschouwen ze gericht muziek en drama. Ze nemen opvallende elementen waar in het poppenspel (zoals de groenten die muziek maken) en kunnen zich hier later over uitdrukken. De kleuter hebben oog voor de verschillende muzische werkvormen die gebruikt worden in het poppenspel.

TOmn1: Een mondelinge boodschap verwerken
• Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit instructies, uiteenzettingen en verhalen uit verschillende media)
• 2.5-4j Verwerken van informatie uit eenvoudige verhalen met (audio)visuele ondersteuning door:
• het hoofdpersonage en zijn handelingen te ontdekken
• de hoofdgedachte te ontdekken: de kleuters verwerken de informatie uit het verhaal dat gespeeld wordt in het poppenspel. Ze ontdekken wie de hoofdpersonages zijn en wat de hoofdgedachte is van het poppenspel. Ze verwerken de boodschap.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be