Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wie Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Malala Yousafzai zijn en hoe zij hebben gewerkt of nog steeds aan het werken zijn voor een beter wereld.

Ontwikkeld door: Laurien D’hondt

Doelstellingen

 • ZILL
  • OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren samenleven en groepen vormen.
  • OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren.
  • OWti4 Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis.
  • RKve1 Contact maken met de eigen binnenkant en zich van daaruit laten inspireren voor de keuzen die men maakt. Verschillende vormen van verstilling, meditatie…
  • Derde cyclus: bewogen worden en in beweging komen > Ontdekken waardoor mensen bewogen worden en hoe ze in beweging komen.
  • MZrt3 Afstanden, bewegingsrichtingen en -banen juist inschatten en de meest efficiënte nemen.
  • SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.
  • TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen.
  • TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken.
  • MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen.
  • MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
  • MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden.
  • IVoc5 Informatiebronnen hanteren.
  • IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren.
 • OVSG
  • NL-SPR-DV-D02-03-04 De leerlingen kunnen de geselecteerde informatie logisch ordenen.
  • NL-SPR-DV-D02-05-03 De leerlingen kunnen in functie van een spreektaak informatiebronnen raadplegen.
  • NL-SPR-DV-D02-05-04 De leerlingen kunnen in functie van een spreektaak nota’s nemen tijdens een uiteenzetting van de leraar.
  • NL-SPR-DV-D02-06-04 De leerlingen kunnen hun spreektaak voorbereiden aan de hand van oriëntatievragen door zelfstandig het geheel van de vragen te behandelen.
  • WO-MAA-SCV-10 De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid en vrees voor het onbekende.
  • WO-MAA-SCV-11 De leerlingen tonen zich bereid om in het eigen denken en handelen racisme te vermijden en respect op te brengen voor het leven van mensen met andere culturen.
  • WO-MNS-SV-2.6.3 De leerlingen kunnen een opgelegde taak rustig uitvoeren.
  • WO-MNS-SV-2.7.6 De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden.
  • LA-FG-47.2 De leerlingen kunnen in groepen werken zonder elkaar te storen of de veiligheid in gevaar te brengen.
 • GO!
  • 7.1.7 Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
  • 7.1.5 Durven bij het gebruik van media hun eigen expressiestijl en creatieve uitingen tonen.
  • 1.1.2 Op basis van op hun leeftijd afgestemde gesproken verhalen de essentie van het verhaal begrijpen.
  • 1.1.2.1.5 Op basis van een uiteenzetting van de leraar of medeleerlingen de hoofdgedachte van de uiteenzetting afleiden.
  • 1.1.2.1.4 Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit (multi)mediale bronnen en de informatie samenvatten.
  • 3.1.3.26 Met eigen woorden uitleggen hoe vooroordelen ontstaan t.a.v. mensen die tot een andere groep behoren en hoe die kunnen leiden tot discriminatie en racisme.
  • 3.1.3.41 Illustreren met een eigen voorbeeld dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde.
  • 3.1.1.20 Een conflict beschrijven: context, hun gevoelens hierbij en hoe ze het graag wel zouden zien.
  • 6.1.2.10 Tonen de bereidheid om fysieke inspanningen te leveren.doel 1

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be