In dit thema worden de leerlingen in het verhaal van ‘De kleren van de keizer’ gezogen. De verschillende leergebieden komen aan bod in het verhaal. Jullie zullen samen op verschillende problemen botsen, maar deze vlekkeloos kunnen oplossen!

Ontwikkeld door: Margot Claessen

Doelstellingen

Hier vindt u de voornaamste doelen die we behandelen binnen dit thema.

ZILL:
TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken
• Informatie beoordelen (uit oproepen, reclameboodschappen en verhalen uit verschillende media)
OWti7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren
• 4-12j Verwondering en waardering tonen voor erfgoed – voorzichtig en respectvol omgaan met erfgoed
MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen
MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
• Beeld > Lijn > 8-10j Bewust beleven, herkennen en onder begeleiding spelen met:
o soorten lijnen: spiraalvormig, grillig, diagonaal, evenwijdig, arcering
o de gevoelswaarde van een lijn
o herhaling en ritme
o punt- en lijnstructuren
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken
• Informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema’s, tabellen en informatieve teksten uit tijdschriften en andere media)

OVSG:
NL-LUI-TV-06.10 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde luisterteksten of voorstellingen de globale verhaallijn en de zijlijnen ontdekken, de voornaamste personages en de belangrijkste gebeurtenissen aanduiden.
WO-TIJD-57b De leerlingen kunnen duidelijke historische elementen situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdsband: land, ruimere leef- en beleefwereld.
WO-TEC-02.03 De leerlingen maken keuzes bij het gebruiken van een technische realisatie, rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en hulpmiddelen.
LA-ZSF-71.3 De leerlingen oefenen een bewegingsopdracht tot ze die kunnen uitvoeren volgens de gestelde criteria
MV-BLD-BS-1 Kinderen praten over eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel inhoud als vorm). Praten over een werk intensifieert het kijken.
NL-SCH-TV-06-13 De leerlingen kunnen vormelijke aspecten van verschillende genres overnemen om fictie van dezelfde aard te schrijven (poppenspel, toneel, …).

GO!
1.1.2.30. Op basis van op hun leeftijd afgestemde gesproken verhalen:
· de hoofdgedachte van het verhaal afleiden;
· de bedoeling van de hoofdpersoon uit zijn handelingen afleiden;
· een vergelijking afleiden;
· oorzaak-gevolgrelaties afleiden;
· middel-doelrelaties afleiden;
· de chronologie afleiden; werkelijkheid en fantasie onderscheiden.
3.4.1. Op een correcte wijze begrippen hanteren die verwijzen naar aanduidingen van tijd:
· in het actief taalgebruik;
· in leeftijdsgebonden en authentieke contexten.
6.2.5.86. Onthouden eenvoudige danscombinaties (een opeenvolging van verschillende bewegingspatronen op muziek) en voeren die zonder aanwijzingen uit
4.1.2.5 Experimenteren met beeldelementen.
1.2.3.113. Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven naar analogie van voorbeelden

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be