Dit eerste deel bevat een stukje theorie en leuke opdrachten over vooroordelen. De leerlingen krijgen informatie over hoe vooroordelen ontstaan en wat ze inhouden. Bijhorende opdrachten helpen om de theorie op een leuke manier te verwerken.

Doelstellingen

Leerplandoelstellingen

Terreindoelen:

  • Omgaan met verscheidenheid 1,2,6

Ingrediënten:

  • 187, 188, 190, 195, 196, 202, 203, 204

Lesdoelen

  • De lln kunnen uitleggen wat het woord ‘vooroordelen’ betekent;
  • De lln kunnen hun eigen vooroordeel (mening) over een persoon op een foto verwoorden;
  • De lln kunnen omschrijven wat vooroordelen inhouden en verwoorden waarom mensen vooroordelen gebruiken;
  • De lln kunnen verklaren hoe vooroordelen ontstaan, hoe ze tot discriminatie leiden en welke impact ze hebben op iemands leven;
  • De lln beseffen, erkennen en respecteren dat iedereen uniek is. Elke persoon heeft iets speciaals en dat moeten ze koesteren.

Lesmateriaal

Gemaakt door Cecilia Tokes Nagy

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be