De leerlingen staan stil bij hun waterafdruk en de waterafdruk van de school. De leerlingen kunnen op een creatieve manier hun schoolomgeving ervan bewust maken om in de toekomst spaarzamer om te gaan met water.

Ontwikkeld door: Laurien D’hondt

Doelstellingen

 • ZILL
  • OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden.
  • OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen.
  • IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet.
  • IVds5 Bewust omgaan met consumeren.
  • IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen.
  • WDIw5 Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige redeneringen op verschillende manieren weergeven.
  • IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen.
  • MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden.
  • TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal.
  • RKgk1 Zich aangesproken weten om goed te doen. Gewetensvol in het leven staan en zich hierbij mogelijk laten inspireren door mensen die God ontdekken.
  • Derde cyclus: verantwoordelijkheid, engagement
  • MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het esthetische.
  • MUgr3 Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die tonen.
 • OVSG
  • WO-NAT-08.11 De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.
  • WO-NAT-08.02 De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
  • WI-WA.02 De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal.
  • NL-SCH-TV-06-13 De leerlingen kunnen vormelijke aspecten van verschillende genres overnemen om non- fictie van dezelfde aard te schrijven.
  • MV-BLD-OM-3.6 Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven.
 • GO!
  • WT1.23 Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water, energie.
  • WT1.24 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of -aantastend zijn.
  • ET4.2 Zelf verschillende soorten teksten ontwerpen (bv. uitnodiging, gedicht, slogan…)
  • MV5.1,5.2,5.4, ICT 5 Beeld-, drama-, muziek- en/of bewegingselementen kiezen om een boodschap te versterken en te beïnvloeden.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be