Toekomstige leerkrachten secundair onderwijs ontwikkelen inspirerende workshops rond klimaatverandering

In het onderwijs is er vandaag een grote nood aan concrete materialen om met klimaatthema’s aan de slag te gaan. Op deze pagina willen we antwoord bieden op deze vraag door inspiratie en concreet uitgewerkte projecten aan te bieden die kunnen ingezet worden in secundaire scholen.

In de hele maatschappij zijn mensen bezorgd over de klimaatverandering. Voor jongeren speelt deze bezorgdheid nog harder, aangezien zij het meeste last zullen hebben van de effecten. Het is belangrijk voor jongeren om inzicht te krijgen in deze problematiek, en welke oplossingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Het aanreiken van oplossingen en manieren waarom zij een bijdrage kunnen leveren zal zorgen voor “empowerment” van deze jongeren en vertrouwen dat zij wel degelijk impact kunnen hebben.

Vandaag is er een grote nood in het onderwijs om op een vakoverschrijdende manier klimaat- en duurzaamheidseducatie te voorzien. Daarom werken we binnen de Lerarenopleiding Vorselaar van Thomas More een jaar lang rond deze thema’s met alle studenten van fase 1. De studenten gaan zelf op zoek naar een relevante onderzoeksvraag en ontwikkelen hierrond een workshop voor het secundair onderwijs. De workshops zijn ontwikkeld om ongeveer 4 lesuren in beslag te nemen. De projecten zijn geïntegreerd en bevatten dus inhouden van verschillende vakken (Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, fysica, geschiedenis, …). Het doel is dat de projecten ook rekening houden met didactische principes (activerend, aanschouwelijk, werkelijkheidsnabij, …) en rekening houden met de principes van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO; engagement creëren, lokale duurzaamheidproblemen, pluralisme benadrukken, ethische en politieke dimensies opnemen). De projecten die u op deze pagina zal terugvinden verschillen in kwaliteit. Projecten die mits kleine aanpassingen aan de lokale context kunnen gebruikt worden krijgen 3 sterren als label: ★★★. Andere projecten zijn niet direct bruikbaar, maar kunnen wel dienen als inspiratie als u rond deze thema’s aan de slag wil op school. Deze projecten krijgen geen sterren.

Tot slot verwijzen we ook graag naar enkele andere bronnen waar u interessant lesmateriaal kan terugvinden:

https://climatechallenge.be/nl https://www.djapo.be/secundair https://klimaatopschool.be/

https://klimaat.be/2050-nl/my2050-tool https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/global-change-ecology/burgerwetenschap/klimaatlink/

Projectgroep & partners

Studenten

Studenten bachelor secundair onderwijs fase 1

Lerarenopleiders

Hilde Hofkens en Simon Ardui

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.