In dit thema gaan we aan de slag met microben. We onderzoeken de verschillende soorten, hoe infecties zich verspreiden en hoe we ze kunnen voorkomen of behandelen. Verder gaan we in op de coronacrisis en komen de begrippen ‘epidemie’ en ‘pandemie’ aan bod. Deze leerstof verwerven de leerlingen door middel van doelgerichte werkvormen en ICT-gebruik. Er zijn ook twee lessen voorzien waarin we een debat organiseren rond de coronacrisis. Hier spelen we in op wereldburgerschap en meer bepaald op het stimuleren van multiperspectiviteit en inlevingsvermogen. We sluiten het thema af met een muzische les en wanen ons in een geheim laboratorium …

Ontwikkeld door: Kaat De Meutter

Doelstellingen

 • Volgende eindtermen worden behandeld in het thema:
  • Wetenschap en techniek
   • 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden;
   • 1.5: De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving;
   • 1.19: De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;
  • Nederlands 2.10: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze op basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen: tijdens een discussie met anderen over een behandeld onderwerp passende argumenten naar voren brengen.
  • ICT 6: De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
  • Sociale vaardigheden 1.2: De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
 • In de handleiding kan u per les de bijhorende leerplandoelstellingen en concrete lesdoelen vinden.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be