Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thema: Ziek zijn / Corona

Wat betekent deze coronacrisis voor een 3-jarige kleuter en hoe kan je hiermee aan de slag gaan? In dit lessenpakket werk ik de themalijn “beter voorkomen dan genezen uit”. In deze themalijn leren de kleuters hoe ze best handelen bij ziekte (zichzelf en anderen) en hoe ze toch nog contact kunnen houden met anderen.
Graag wens ik jullie veel plezier met het lessenpakket! Liefs, juf Celine

Ontwikkeld door: Celine Vlemincx

Startactiviteit

Doelstellingen

Ik gebruikte de ZILL-doelen:
SErv1: Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich daarover uitdrukken.
SEiv3: In eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en de behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen
OWru4: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen ruimtes afbakenen en begrippen voor grenzen in juiste context hanteren TOmn1 en 2: Een mondelinge boodschap verwerken/overbrengen
IVgv1: Zorg dragen voor eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: gezondheid en milieu, lichaamshygiëne, voeding, mentaal welbevinden. IVzv3: Doelgericht en efficiënt handelen: Eén of meerdere stappen zo zelfstandig mogelijk uitvoeren en aan een activiteit beginnen wanneer men daartoe uitgenodigd wordt.
MZzo2: Adequaat reageren op zintuigelijke impulsen
MZlb7: Bewegingen gelijktijdig, opeenvolgend en afwisselend uitvoeren: Ervaren en nabootsen van diverse bewegingen. Zoals bewegingspatroon springen, huppelen, …
MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren

Lesmateriaal

Link

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be