Dit tweede deel van mijn lessenpakket wil duidelijk maken dat conflicten en vooroordelen niet alleen tegenwoordig bestaan. In de tijd waarin het Nieuwe Testament geschreven werd, bestonden ze ook. In de gelijkenis van Jezus uit Lucas 10, 25-37 “De Barmhartige Samaritaan” komt dit probleem aan de orde.

Doelstellingen

Terrein: “Omgaan met verscheidenheid”

Terreindoelen

 • Omgaan met verscheidenheid 1: verkennen hoe mensen verscheidenheid anders beleven (begrijpen);
 • Omgaan met verscheidenheid 2: aan de hand van getuigenissen analyseren hoe mensen vanuit hun levensbeschouwelijke traditie spreken over en omgaan met verscheidenheid (analyseren);
 • Omgaan met verscheidenheid 3: in evangelieverhalen onderscheiden hoe Jezus omgaat met verscheidenheid (analyseren);
 • Omgaan met verscheidenheid 6: uitleggen hoe verscheidenheid een uitdaging kan zijn voor de levensbeschouwelijke identiteit(begrijpen);

Ingrediënten (pluraliteit/context)

 • 187 Anders zijn
 • 188 Weerbaarheid
 • 190 Gulden regel Christelijk geloof/Traditie
 • 195 het anders zijn van de ander
 • 196 Ontferming en barmhartigheid Identiteit/Leerling
 • 202 Groei en omgaan met verscheidenheid
 • 203 Empathie, sympatie en antipathie
 • 204 Afstand en nabijheid

Lesdoelen

 • De lln kunnen illustreren dat wij leven in een wereld met conflicten en wrijvingen tussen mensen of groepen mensen onderling.
 • De lln kunnen verwoorden dat er ook in de tijd waarin het Nieuwe Testament geschreven werd, zulke conflicten en vooroordelen bestonden.
 • De lln kunnen verwoorden dat Joden en Samaritanen in die tijd niet goed overeen kwamen en uitleggen waarom de priester en de Leviet de gewonde man niet helpen.
 • De lln kunnen uitleggen waarom de gewonde man geen hulp verwacht van de Samaritaan en waarom de Samaritaan de gewonde man toch heeft geholpen.
 • De lln kunnen uitleggen hoe de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan antwoord geeft op de vraag: wie is mijn naaste?
 • De lln kunnen verklaren waaruit de liefde voor de naaste bestaat volgens Jezus.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kan u het filmpje van de parabel van de barmhartige samaritaan zien.

Via deze link kan u een korte animatiefilm zien van de parabel van de barmhartige samaritaan.

Gemaakt door Cecilia Tokes Nagy

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be