Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thema: Vrienden van Vietnam

In deze lesvoorbereidingen wordt gefocust op het verwerken van twee kunstvormen: het waterpoppentheater en de Dong Ho kunst, beide typische kunstvormen uit Vietnam. Via een begeleide activiteit kunnen de kleuters hun eigen blokdrukkunstwerk maken. Een hoekverrijking over het waterpoppentheater maakt het mogelijk dat de kleuters zelfstandig hun indrukken over deze kunstvorm kunnen verwerken en hun eigen show kunnen opvoeren. Gedurende beide verwerkingsactiviteiten staat het onderzoekend leren centraal.

Ontwikkeld door: Virginie Verpoorten

Doelstellingen

 • Begeleide activiteit Blokdruk:
  • IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen
   • 4-12j De vindingrijkheid van anderen ervaren – meegaan in de creativiteit van anderen – observeren hoe anderen creatief te werk gaan – eigen creatieve oplossingen bedenken voor kleine problemen => De kleuters ervaren creativiteit tijdens het brainstormen over ideeën. Ze merken dat er verschillende mogelijkheden tot resultaat kunnen leiden en dat je mag proberen, ook al loopt het niet altijd zoals je verwacht. De kleuters kunnen ideeën halen bij hun vriendjes of zoeken zelf een manier om blokdruk te maken.
  • OWte4 Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen
   • 4-12j Nagaan in welke mate een zelfgemaakt technisch systeem voldoet => De kleuters voeren het technisch proces uit en reflecteren over hun zelfgemaakte blokdruk. Ze controleren of hun schilderij voldoet aan hun eigen eisen en sturen zo nodig bij.
  • MUge1 De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren illustreren
   • 2.5-5j Het verschil ervaren tussen muzisch beschouwen en creëren – door het beschouwen ideeën opdoen voor het eigen creëren => De kleuters kunnen van het beschouwen van kunst komen tot een eigen creatie al dan niet geïnspireerd door het kunstwerk. H
 • Hoekenfiche Waterpoppentheater:
  • IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren
   • 2.5-7j Eenvoudige onderzoeken en ontwerpen, waarvoor het probleem, de materialen en methode al bepaald zijn door de leraar, uitvoeren – (al dan niet bewust) vanuit voorspellingen experimenteren en onderzoeken => De kleuters onderzoeken de werking van het waterpoppentheater en gebruiken hiervoor de materialen aangereikt door de leerkracht. Voorspellen, observeren, verklaren en bijsturen staat hierbij centraal.
  • MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen
   • 2.5-12j Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch samenspel – zich aanpassen aan de regels van het muzisch samenspel – bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te komen => De kleuters kunnen tot muzisch samenspel komen door de verschillende muzische mogelijkheden samen te benutten en zijn bereid hun scenario’s op mekaar af te stemmen.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be