Dit pakket bevat 3 lessen i.v.m. talking about the future en woordenschat. Het pakket is voorzien om de leerlingen thuis te laten werken met hun leerwerkboek Connect 2 en de leerstof zelfstandig te verwerken d.m.v. video’s, oefeningen en online tools.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • Le 4 relevante informatie selecteren in (ET 12)
 • Le 9 Hun functionele taalkennis inzetten en uitbreiden (ET 39). Dit betekent dat de leerlingen hun taalkennis kunnen inzetten om nieuwe boodschappen en teksten te begrijpen; onder begeleiding van de leerkracht nieuwe taalkennis kunnen opdoen als een leestekst als uitgangspunt voor taalstudie gebruikt wordt.
 • Schr 10 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe (ET 38)
 • Sp 10 Ze tonen bereidheid en durf om te spreken in het Engels (ET 42*)
 • Sp 11 Ze streven naar taalverzorging (ET 43*)
 • Sp 11 Ze streven naar taalverzorging (ET 43*)
 • Grammar:
  • Situeren in tijd en ruimte
  • Vorming en gebruik van de belangrijkste tijden van de werkwoorden voor de communicatie in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd.
  • Productief: future simple en to be going to.
 • Wo 2: lexicale elementen (woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen) functioneel d.w.z. gepast inzetten om de voor hen relevante productieve taaltaken (spreken, gesprekken voeren en schrijven) uit te voeren

Lesmateriaal

Gemaakt door Nele Luyckx

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be