Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In deze lessenreeks kan u verschillende lessen terugvinden over Europa en de Europese Unie. U kan hierbij ook een uitgebreide werkbundel met verscheidene oefeningen rond het thema terugvinden. Deze bundel kan zowel in groep als alleen gemaakt worden. Plezier gegarandeerd!

Ontwikkeld door: Jolien Holemans

Doelstellingen

U kan bij elke les een uitgebreide lijst terugvinden met eindtermen en leerplandoelstellingen voor het GO, ZILL en OVSG.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be