Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In dit thema komen volgende WO-lessen aan bod: de geschiedenis van kledij, klederdrachten in verschillende culturen, grondstoffen van kleren en de impact die mode heeft op het milieu. In het thema zijn er ook lessen Nederlands, Frans, wiskunde en media geïntegreerd. Het thema kan zowel in de klas als zelfstandig thuis worden uitgevoerd.

Ontwikkeld door: Joni Verelst

Doelstellingen

 • De leerlingen zien in dat bij bepaalde gebeurtenissen bepaalde kleding hoort
 • De leerlingen kunnen een atlas raadplegen om te weten in welk werelddeel een land ligt.
 • De leerlingen kunnen een land opzoeken in een atlas en daarna dit land aanduiden op een blanco wereldkaart.
 • De leerlingen kunnen uit een geschreven bron ontdekken waaruit kledingstukken worden gemaakt.
 • De leerlingen kunnen het verschil uitleggen tussen natuurlijke vezels en kunstvezels.
 • De leerlingen kunnen vertellen welke grondstoffen nodig zijn om kledij te maken.
 • De leerlingen kunnen de eigenschappen van stoffen opnoemen. (warm, vochtdoorlatend, duur, goedkoop,…).
 • De leerlingen kunnen aan de hand van een geschreven bron de evolutie van modetrends begrijpen.
 • De leerlingen kunnen zeggen hoe lang een eeuw duurt.
 • De leerlingen kunnen van een jaartal zeggen in welke eeuw het thuishoort.
 • De leerlingen kunnen vertellen waarvoor mensen water verbruiken.
 • De leerlingen begrijpen wat de gevolgen zijn van overmatig watergebruik.
 • De leerlingen begrijpen dat er veel water nodig is voor het maken van kleding.
 • De leerlingen kunnen oplossingen bedenken om minder water te verbruiken.
 • De leerlingen kunnen een eenvoudige breuk omzetten naar een procent. (1/2, ¼, 1/5, 1/10)
 • De leerlingen kunnen enkele procenten van een geheel getal berekenen. (50%, 25%, 10%, 20%)
 • De leerlingen kunnen verwoorden wat solden zijn.
 • De leerlingen kunnen letterlijk taalgebruik van figuurlijk taalgebruik onderscheiden.
 • De leerlingen kunnen een gegeven spreekwoord koppelen aan de correcte betekenis.
 • De leerlingen kunnen bij een spreekwoord het weggelaten woord aanvullen.
 • De leerlingen kunnen enkele spreekwoorden die kledingsstukken bevatten opnoemen.
 • De leerlingen kunnen een fototoestel correct hanteren.
 • De leerlingen kunnen eeen fototoestel bedienen om een creatief idee vorm te geven.
 • De leerlingen kunnen in groep een creatief idee vormgeven.
 • De leerlingen kunnen nieuwe Franse woordenschat foutloos overschrijven.
 • De leerlingen kunnen een eenvoudige zin structureren als ze de zinsdelen krijgen.
 • Elke les bevat de leerplandoelen van zowel OVSG, ZILL en GO.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be