Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thema: Mijn (t)huis

In dit document kan je een volledige uitwerking zien van het thema mijn (t)huis. Het is een heel breed thema waarrond je met de oudste kleuters kan werken rond diversiteit. In het document staan concrete impressie en expressie activiteiten uitgeschreven, een rode draad doorheen je thema, 3 ontwikkelingswaarden en 3 themalijnen om in dit thema te integreren.

Ontwikkeld door: Myrthe Peeters

Doelstellingen

Het document is een uitwerking van een thema. Hier komen dus veel verschillende doelstellingen aan bod. De doelstellingen die doorheen het thema meermaals aan bod komen zijn doelen rond vriendschap en gelijkwaardigheid ervaren, creativiteit en leren over diversiteit en verschillende gezinsvormen.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be