Boek: Het verhaal van Thabo

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Thema: Mijn (t)huis Dit prentenboek heb ik zelf getekend en geschreven en tenslotte digitaal ingescand en ingesproken. Het is een boek waarin verschillende vormen van diversiteit waarmee de kleuters vaak te maken krijgen, positief omschreven en in beeld gebracht worden. Het boek gaat over Lees meer…

Mijn (t)huis

Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Thema: Mijn (t)huis In dit document kan je een volledige uitwerking zien van het thema mijn (t)huis. Het is een heel breed thema waarrond je met de oudste kleuters kan werken rond diversiteit. In het document staan concrete impressie en expressie activiteiten uitgeschreven, een Lees meer…