Tijdens dit thema gaan de leerlingen in groep zelfstandig experimenteren. Ze gebruiken hiervoor een website als leidraad waarbij ze de opdrachten in de enveloppen maken. Op deze manier kunnen ze samen met professor Flavius in het geheim laboratorium geraken. Doorheen dit thema wordt er gefocust op de kenmerken van magnetisme, sociale vaardigheden en beweging. Daarnaast bied ik enkele opties om dit thema door te trekken naar andere vakgebieden, voorzie ik enkele momenten om aan wereldburgerschap te werken, bied ik ondersteuning voor de taalzwakke leerlingen en verrijking voor de sterke leerlingen.

Ontwikkeld door: Lien De Puysseleyr

Doelstellingen

Hieronder geef ik de hoofddoelen per les weer. De overige leerplandoelen (per leerplan) en de concrete lesdoelen kan u terugvinden in het document “Thema magnetisme – verbeterde versie”.
Les 1: De leerlingen leren toepassingen en het belang van magnetisme in hun eigen omgeving herkennen.
Les 2: De leerlingen leren verklaren waarom voorwerpen wel of niet worden aangetrokken door een magneet. De leerlingen leren de polen bij een magneet verklaren.
Les 3: De leerlingen leren terugblikken op hun eigen leren.
Les 4: De leerlingen leren de werking van magneten doorheen andere stoffen.
Les 5: De leerlingen leren terugblikken op hun eigen leren.
Les 6: De leerlingen leren dat er een verband is tussen magnetisme en elektriciteit.

Lesmateriaal

Links

De links naar de instructievideo’s en website zijn gegeven in het document “Thema magnetisme – verbeterde versie”.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be