De leerlingen bekijken een video waarin stereotypen aan bod komen, om zo de uitdrukkingen van tegenstelling en toegeving in te leiden.

Doelstellingen

Lesdoelen

De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van hun taaltaken de volgende grammaticale en complementaire lexicale elementen functioneel inzetten: Uitdrukken van tegenstelling en toegeving

Lesmateriaal

Media

Gemaakt door Isis Van Hamme

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be