Dit lesmateriaal bevat extra uitleg over de theorie van het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp. De leerlingen komen te weten op welke manier ze het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp in een zin vinden. Ook leren ze met welke persoonlijke voornaamwoorden ze deze kunnen vervangen en welke plaats dat persoonlijk voornaamwoord krijgt in een zin.

Doelstellingen

Leerplandoelen

FRANS eerste graad A-stroom (VVKSO-BRUSSEL D/2019/13.758/005)

  • 13 De leerlingen gebruiken deze kenniselementen in functie van doelgerichte communicatie en hebben daarbij aandacht voor adequaatheid, vormcorrectheid en vlotheid.

Eindtermen

  • 3.7 De leerlingen kunnen het COD en COI analyseren en herkennen. De leerlingen kunnen het pronom personnel COD en COI analyseren, herkennen en toepassen in de zin.

Lesmateriaal

Gemaakt door Fleur Daniels

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be