Dit lespakket over “Les loisirs” bevat een Powerpoint, een oefenbundel, de verbetersleutel van de oefenbundel en een link naar WRTS om de woordenschat in te oefenen. De oefenbundel kan digitaal ingevuld worden of afgedrukt worden. De leerlingen leren woordenschat over sporten, instrumenten en andere hobby’s. Bovendien leren ze de structuur “jouer à/de” en “faire de” juist gebruiken.

Doelstellingen

Leerplandoelen + eindtermen

  • 1 De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem. (ET 3.1)
  • 4 De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, gevoelens en meningen.
  • 11 De leerlingen kennen en gebruiken bij het communiceren woorden uit een elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, vertrouwde woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen. (ET 3.2 – ET 3.3 – ET 3.4 – ET 3.5 – ET 3.6 – ET 3.7)

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen hobby’s en sporten correct benoemen.
  • De leerlingen kunnen vertellen wat ze in hun vrije tijd doen.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kom je op WRTS terecht.

Gemaakt door Laurien Guldentops en Nathalie Huybrighs

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be