Dit lespakket over “Les adjectifs possessifs” bevat een PowerPoint, een oefenbundel, de verbetersleutel van de oefenbundel en een quiz. De oefenbundel kan digitaal ingevuld worden of afgedrukt worden. De leerlingen leren de theorie die ze daarna kunnen inoefenen. Op het einde kunnen ze hun kennis testen door middel van een quiz.

Doelstellingen

Leerplandoelen + eindtermen

  • 1 De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven, interactie en inzicht in het taalsysteem. (ET 3.1)
  • 11 De leerlingen kennen en gebruiken bij het communiceren woorden uit een elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, vertrouwde woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen. (ET 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7)
  • 12 De leerlingen maken bij het communiceren gebruik van taalhandelingen. (ET 3.5 – 3.6 – 3.8)
  • 13 De leerlingen gebruiken deze kenniselementen – bezittelijke voornaamwoorden – in functie van doelgerichte communicatie en hebben daarbij aandacht voor adequaatheid, vormcorrectheid en vlotheid. (ET 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.7)
  • 15 De leerlingen zetten strategieën in met het oog op doelgerichte communicatie, zowel receptief, productief als interactief/mediërend. (ET 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.8)

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de bezittelijke voornaamwoorden correct gebruiken.
  • De leerlingen kunnen uitdrukken van wie iets is.

Lesmateriaal

Links

Via deze link kom je bij de quiz terecht.

Gemaakt door Laurien Guldentops en Nathalie Huybrighs

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be