In twee leerpaden in deck.toys overlopen de leerlingen zelfstandig de leerstof van massadichtheid en zinken, zweven, drijven. Als leerkracht kan je hun vooruitgang volgen en gebruik maken van de interactieve tools van deck.toys om direct de antwoorden van je leerlingen te bekijken. In de handleiding staat alle informatie die je als beginneling nodig hebt om het leerpad te gebruiken in je les.

Doelstellingen

Eindtermen

 • W1 kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke methode gebruiken bij het onderzoek van een natuurwetenschappelijk probleem:
  • a. een onderzoeksvraag hanteren;
  • b. een hypothese of verwachting formuleren;
  • c. met een aangereikte methode een experiment, een meting of een terreinwaarneming uitvoeren en hierbij specifiek materieel correct hanteren;
  • d. onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek;
  • e. uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren.
 • W2 hebben aandacht voor nauwkeurigheid van meetwaarden en het correct gebruik van wetenschappelijke terminologie, symbolen en SI-eenheden.
 • F14 de massadichtheid van een stof kwalitatief en kwantitatief hanteren.
 • SET 6 uit experimentele of andere gegevens bestudeerde structuren en stoffen volgens samenstelling, bouw of functie classificeren en uit deze classificatie eigenschappen afleiden.

Leerplandoelen

 • B34 Het verband tussen massa en volume experimenteel bepalen en de definitie voor massadichtheid formuleren.
 • B35 De massadichtheid van een vaste stof, een vloeistof of een gas experimenteel bepalen.
 • B36 Kwalitatieve, grafische en kwantitatieve opdrachten omtrent massadichtheid uitvoeren. 

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen de massa en het volume van regelmatige en onregelmatige figuren en vloeistoffen bepalen.
 • De leerlingen kunnen de massadichtheid van een stof bepalen.
 • De leerlingen kunnen de formule voor de massadichtheid omvormen naar massa of volume.
 • De leerlingen kunnen het onderscheid maken tussen zinken, zweven en drijven.
 • De leerlingen kunnen verklaren waarom voorwerpen zinken/zweven/drijven met behulp van de massadichtheid.

Lesmateriaal

Gemaakt door Stien Aerts, Celine Jennen, Lander Wuyts

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be