Dit lesmateriaal biedt een geordend overzicht van de hyperlinks die Diddit aanbiedt, waaronder onderzoeken, toepassingen, oefeningen, uitbreidingsmateriaal en varia. Ze zijn erg geschikt als differentiatiemateriaal. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee aan de slag op de smartphone (vanuit hun smartschoolapp -> smartschool in browser) of op de computer. Het overzicht verwijst ook naar het handboek door de vermelding van pagina- en oefeningnummer. Belangrijke hyperlinks werden geel gemarkeerd.

Doelstellingen

Leerplandoelen

  • 2.1 Reële functies: LPD F14
  • 2.2 Eerstegraadsfuncties: LPD F14+15+16+19+20+21+22 (U)+25
  • 2.3 Vergelijking van een rechte
  • 3. De cirkel: LPD F17+18

Eindtermen

  • 2.1 Reële functies: ET 23
  • 2.2 Eerstegraadsfuncties: ET 23+24+25
  • 3. De cirkel: ET 25

Extra informatie

Het overzicht biedt zowel de leerling als de leraar een brede kijk op bruikbare en inzetbare hyperlinks. Deze kunnen dienst doen als herhalingsoefening van geziene leerstof, remediëring, maar ook verdieping en uitbreiding (moeilijkheidsgraad verhogen). Het aanbod van hyperlinks is ruim en zeker ook geschikt om ingezet te worden in allerlei gedifferentieerde werkvormen.

Je kan als leraar zelf hyperlinks toevoegen in Diddit. Je leerlingen vinden deze terug onder lesmateriaal en hoeven er dan (thuis/in de klas) alleen op te klikken (geen URL’s nodig). In tegenstelling tot de module ‘oefenen’ in Diddit worden hier geen evaluatiegegevens bijgehouden. Zo ontstaat een veilige leeromgeving voor de leerling. Enkel de leerling zelf ziet zijn eigen score, deze wordt niet opgeslagen. De leerling kan enkele dagen later met dezelfde hyperlink opnieuw aan de slag om zijn vooruitgang na te gaan. In een volgend stadium kan de leerling de uitdaging aangaan in de module ‘oefenen’ van Diddit. Voor wiskunde zijn er vaak vijf of 10 oefeningen beschikbaar. Hiervoor is vaak pen, papier, rekenwerk (ZRM) nodig. Als leerlingen vooraf al oefenden met de hyperlinks (meer dan één moeilijkheidsgraad) lijken ze vlotter door de oefenmodule te geraken. Ze krijgen dan individueel erg positieve feedback (handig bij afstandsonderwijs), wat hun motivatie voor wiskunde bevordert.

Lesmateriaal

Links

  • Via deze link kan je tal van lesmateriaal en didactische informatie vinden op Diddit.
  • Via deze link kan je de werkwijze voor leerkrachten vinden.
  • Via deze link kan je de werkwijze voor leerlingen vinden.

Gemaakt door Peter Van Hoof

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be