In dit educatief pakket van ongeveer 2 lesuren gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de leerstof rond het dagelijkse leven bij de Romeinen. De webquest is gemaakt via Bookwidgets. Via de links kan je als leerkracht de volledige webquest (met alle afzonderlijke widgets) downloaden op je eigen account. Zo kan je zelf aanpassingen doen.

Doelstellingen

Leerplandoelen

 • De leerplandoelen kan je terugvinden in de handleiding.

Vormingsdoelen

 • Basisinzicht: rekening houden met tijdgebondenheid van waardepatronen: De leerlingen verwerven het inzicht dat het voor de Romeinen normaal was dat vrouwen minderwaardig waren en meisjes op jonge leeftijd huwden of zelfs werden verstoten. De meisjes waren namelijk fysiek zwakker en bovendien moest je er een bruidsschat voor betalen. Dit was hoe hun samenleving werkte en hoe het er toen aan toe ging.
 • Basisinzicht: historische analogieën: De leerlingen verwerven het inzicht dat ‘creatieve’ propaganda voeren niet enkel nu gebeurt, maar al bestond in het Romeinse Rijk. De rijken organiseerden gevechten, wedstrijden, toneelstukken en evenementen om stemmen te winnen van de gewone burgers.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen opsommen:
  • drie baden in de thermen
  • drie manieren om je vrije tijd door te brengen in het Oude Rome
  • twee soorten gevechten die plaatsvonden in het Colosseum
  • drie voorrechten van de man
  • drie voorrechten van de vrouw
  • twee plichten van de vrouw
  • drie vakken in het basisonderwijs
  • (kennis)
 • De leerlingen kunnen zeggen van wie de Romeinse leerlingen les kregen afhankelijk van hun leeftijd. (kennis)
 • De leerlingen kunnen een straf opnoemen die je in het Romeinse onderwijs kon krijgen. (kennis)
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen:
  • waarom Romeinen naar de thermen gingen
  • wat het hypocaustum was
  • hoe een dag in de thermen eruit zag
  • hoe de wagenwedrennen eraan toe gingen
  • waarom een gladiatorenspel niet tot op de dood was
  • waarom de acteurs in een toneelstuk maskers droegen
  • hoe de pater familias beslist over leven en dood
  • waarom de levensverwachting voor baby’s zo laag is in het Romeinse Rijk
  • waarom meisjes in theorie toestemming moeten geven voor een huwelijk, maar in de praktijk niet
  • waarom enkel de rijke kinderen naar school gingen
  • wat de structuur is van het Romeinse onderwijs
  • (inzicht)
 • De leerlingen kunnen een vergelijkend schema opstellen in verband met het huwelijk in de Romeinse tijd en nu, waarin ze de elementen minimumleeftijd, toestemming en partners verwerken, met behulp van gegeven bronnen. (vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen met behulp van een gegeven schriftelijke bron de situatie van een Romeinse jongen ontleden met betrekking tot zijn toekomstige beroep, de duur van zijn opleiding, de vakantiedagen die hij krijgt en wat er gebeurt bij ziekte. (vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen met behulp van afbeeldingen spelletjes herkennen die de Romeinse kinderen speelden. (vaardigheid)
 • De leerlingen kunnen gegeven stellingen in verband met het gezin en huwelijk in de Romeinse tijd vergelijken met de huidige tijd en motiveren waarom deze eventueel niet meer gelden. (vaardigheid)
 • De leerlingen zijn bereid zich in te leven in het dagelijkse leven van de Romeinse vrouw, die weinig rechten had, en in het dagelijks leven van jongeren, bij wie de toekomst al was uitgestippeld op basis van wie hun ouders waren. (affectief)
 • De leerlingen tonen respect voor hun huidige situatie in België op basis van de evolutie sinds de Romeinse tijd, alsook artikels over de situatie van vrouwen in Saudi-Arabië en kindslaven in Engeland. (affectief)

Lesmateriaal

Links

De links kan je terugvinden in de handleiding.

Gemaakt door Emma Leysen en Joren Steurs

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be