Dit lesmateriaal bevat een oefenbundel om de fijnmotorische vaardigheden te onderhouden of te trainen. De bundel is zo opgebouwd dat de meeste mensen hiermee thuis aan de slag kunnen met het materiaal dat zij voorhanden hebben. De bundel bestaat uit vijf oefeningen; elke dag een oefening, elke dag een uitdaging!

Doelstellingen

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen fijnmotorische vaardigheden onderhouden.
 • De leerlingen kunnen fijnmotorische vaardigheden verbeteren.
 • De leerlingen kunnen fijnmotorische handelingen uitvoeren op een functionele manier, d.w.z. op een haalbare manier zodoende de dagdagelijkse activiteiten kunnen uitgevoerd worden.
 • De leerlingen kunnen de volgende grepen beheersen: pincetgreep, sleutelgreep, driepuntsgreep, palmaire greep, schaargreep.
 • De leerlingen kunnen de oog-handcoördinatie beheersen.
 • De leerlingen kunnen de links-rechtscoördinatie beheersen.
 • De leerlingen kunnen de bimanuele coördinatie beheersen.
 • De leerlingen kunnen voldoende kracht uitoefenen in de polsen, handen en vingers, d.w.z. de kracht kracht die nodig is om activiteiten van het dagelijks leven te kunnen uitvoeren.
 • De leerlingen kunnen op een haalbare manier functioneel knippen.
 • De leerlingen kunnen de correcte schaargreep hanteren.
 • De leerlingen kunnen papier fixeren met de niet-dominante hand.
 • De leerlingen kunnen met een vloeiende knipbeweging knippen.

Lesmateriaal

Gemaakt door Sien Verheyen

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be