Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Het prentenboek ‘De lantaarnaansteker’ in de vorm van een ingesproken PowerPoint met de bijhorende prenten. Daarnaast staan er in het bijhorende document heel wat mogelijkheden om met het boek aan de slag te gaan in de tweede graad. Het boek kan een inleiding vormen voor zowel lessen godsdienst rond Welzijnszorg en symboliek als voor lessen Nederlands rond figuurlijk taalgebruik. Tot slot kan het verhaal ook op een muzische manier verwerkt worden in een beeldopdracht rond warme en koude kleuren.

Ontwikkeld door: Carolijn Vekemans

De Lantaarnaansteker – Ingesproken verhaal

Doelstellingen

ZILL
Rooms- katholieke godsdienst – openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen- RKgs3- De adventscampagne Welzijnszorg leren kennen als een actie die licht wil bren­gen in het leven van mensen van de ‘vierde wereld’ Rooms- katholieke godsdienst – levensbeschouwelijk-, religieus- en/of godsdienstig groeien- RKlg5- Ontdekken en zelf ervaren hoe de diepere kant van het leven wordt beleefd in een waaier van tekens, rituelen, belevings- en vieringsmomenten- In concrete situaties beleven hoe voorwerpen en handelingen (bijvoorbeeld een kaars) een diepere, symbolische betekenis kunnen krijgen
Taalontwikkeling- taalbeschouwing Nederlands- TOtn2- Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken- Figuurlijk taalgebruik onderzoeken: woorden of woordgroepen die in de letterlijke of de figuurlijke betekenis gebruikt worden het gebruik en de betekenis van frequent gebruikte uitdrukkingen, en daarbij de term ‘uitdrukking’ kennen en gebruiken
Muzische ontwikkeling- Muzische geletterdheid- MUge2- De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren- Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van: koude en warme kleuren het karakter (psychologische eigenschappen) van een kleur

Lesmateriaal

De powerpoint is omgevormd tot een filmpje (wegens bestandsgrootte).

Link

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be