Voor ons ontwerplabo hebben we samengewerkt met kleuterschool Spelewei. Het praktijkprobleem waar wij mee aan de slag zijn gegaan, is dat er over het algemeen een lage betrokkenheid was van de kleuters op de speelplaats en geen doelgericht spel. Bovendien moesten de kleuters tijdens regenachtig weer onder het afdak spelen. De leerkrachten wilden meer naar buiten gaan met de kleuters om aan outdoor education te doen, maar wisten niet goed hoe dit best aan te pakken. Hierin hebben wij hen geholpen, door enkele ontwerpen te maken om hun speelplaats te verrijken.

Om deze ontwerpen te kunnen maken, zijn we gestart met het volgende onderzoeksdoel: De kleuters van Spelewei laten spelen op de speelplaats in alle mogelijke weersomstandigheden, doelgericht en met een hoge betrokkenheid. De onderzoeksvragen die hieruit voortvloeiden, zijn: ‘Welke doelen van het ZILL kunnen we doelgericht inzetten bij outdoor education in Spelewei?’, ‘Welke verschillen in betrokkenheid van de kleuters merken we op tussen het spel buiten bij droge weersomstandigheden en neerslachtig weer?’ en ‘Hoe kunnen we de speelplaats van Spelewei op een doelgerichte manier aanpassen zodat de betrokkenheid van de kleuters wordt verhoogd?’. Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn we gaan observeren, hebben we tekstbronnen bestudeert en zijn we de leraren en kleuters van Spelewei gaan interviewen.

Als conclusie kunnen we stellen dat het begrip ‘outdoor education’ in België wordt omschreven als ‘alle lessen die buiten het leslokaal in de natuur, de buitenomgeving, gegeven worden’. Daarnaast zijn we ook nog tot de conclusie gekomen dat outdoor education makkelijk realiseerbaar kan zijn doordat alle doelen die binnen worden stimuleert, evengoed buiten gestimuleerd kunnen worden.

Projectgroep & partners

Studenten

Laura Cools, Myrthe Peeters, Han Van Dyck & Mirte Van Echelpoel

Lerarenopleiders

Laura Dewinter

Partnerschool

Spelewei, Schoonbroek

Meer weten?

Elien Sneyers
Verantwoordelijke Onderzoekslab Kleuteronderwijs
T +3214562340
E elien.sneyers@thomasmore.be

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Onderwijsprojecten