Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

In dit thema nemen kunstenaars Panamarenko en Jean Tinguely de leerlingen mee in de wonderlijke wereld van draaien en bewegen. Ze leren over aardrotatie, de maan, de zon, tandwielen, kinetische kunst en visuele poëzie. Deze lessen kunnen zowel online als in de klas gegeven worden.

Ontwikkeld door: Gilles Meylemans

Doelstellingen

De doelstellingen zijn uitgewerkt in de themabundel.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be