Hoe krijgen we de kennis over leren en studeren tot bij de leerkrachten?

Voor het vak Onderzoekslab van onze lerarenopleiding deden we onderzoek naar het belang van effectief leren, de samenhang daarvan met didactiek, en hoe principes van effectieve didactiek hun weg kunnen vinden naar een breder leerkrachtenpubliek. Deze website is het eindproduct van ons onderzoek. De website biedt zowel de mogelijkheid tot zelfbevraging als de mogelijkheid om meer te weten te komen over 10 principes van effectieve didactiek.

Er bestaat veel wetenschappelijk onderbouwde kennis over leren en studeren vanuit de cognitieve psychologie. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt wat wel en niet werkt bij leren, studeren, het verwerven van nieuwe kennis en het functioneren van het lerende brein, vooral bij jongeren. Ondanks deze kennis handelen leerkrachten vaak op basis van hun eigen intuïtie en persoonlijke ervaringen, in plaats van gebruik te maken van de wetenschap over effectief leren. De vraag hierbij is echter: “Hoe krijgen we de kennis over leren en studeren tot bij de leerkrachten?”.

Bij de start van Onderzoekslab B hebben we gezocht naar een gebruiksvriendelijke, visueel aantrekkelijke, duurzame en gemakkelijk toegankelijke tool voor leerkrachten. Uiteindelijk hebben we besloten om een website te ontwerpen met verschillende gebruiksopties: Leerkrachten kunnen hun eigen kennis en praktijk op het gebied van effectieve didactiek testen aan de hand van een zelfbevraging. We hebben 10 tips over effectieve didactiek ontwikkeld. Leerkrachten kunnen deze subpagina’s naar eigen keuze raadplegen, maar ze worden ook doorverwezen vanuit de zelfbevraging. Voor elke didactische tip hebben we een kijkwijzer ontwikkeld die op school op verschillende manieren kan worden gebruikt: Als instrument voor zelfreflectie bij lesvoorbereiding en gegeven lessen. Tijdens vakgroepvergaderingen kunnen één of meer didactische tips worden besproken en kunnen leerkrachten elkaar tips geven over hoe ze deze in de lessen kunnen toepassen. Bij lesobservaties door de schoolleiding of collega’s. We willen benadrukken dat deze tools bedoeld zijn als groeimiddel, niet als beoordeling, en we raden aan om telkens maar één vaardigheid onder de loep te nemen.

We hebben uit onze scholen positieve feedback gekregen over onze website. We zijn uiteraard met hun adviezen aan de slag gegaan om deze nog verder te finetunen. Onze website  kan momenteel gebruikt worden door:

  • Individuele leerkrachten die zichzelf willen inschatten en willen bijleren op vlak van effectieve didactiek
  • Leerkrachtenteams die samen aan de slag willen gaan rond effectief lesgeven
  • Scholen/directies die hier schoolbreed rond willen werken

Onze website is een inhoudelijk startpunt. Leerkrachten en scholen kunnen hun traject naar meer effectieve didactiek ermee starten. We bieden immers: een zelftest, tips, extra info, concrete voorbeelden… aan.  Uiteraard kunnen leerkrachten(teams) en scholen op basis van hun eigen noden nog bijkomend materiaal of andere toepassingsmogelijkheden uitdenken om met ons ontwerp in de eigen praktijk aan de slag te gaan.

https://drive.google.com/file/d/1aZLJiEfLGDr88Ad7wI3thK-HJmszOM7X/view

https://sites.google.com/view/effectief-leren/menu

Projectgroep & partners

Studenten

Lizzy Van den putte, Lies van Daele, Florian Vandeputte, Vanessa Wouters en Heleen Castelyns

Lerarenopleiders

Willem-Jan Hoes

Partnerschool of -organisatie

Campus de Vesten

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.