Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Dit lessenpakket zorgt ervoor dat de leerlingen op een geïntegreerde wijze de Europese Unie leren kennen. Er wordt steeds op een muzische manier gereflecteerd gedurende de lessen. Deze handleiding bestaat uit verschillende instructiefilmpjes, een onthoudbundel, gedifferentieerde opdrachten op verschillenden vlakken, een webquest voor de leerlingen en een website voor de leerkrachten. Het doel van het lessenpakket is om de leerlingen te ontwikkelen tot wereldburgers.

Ontwikkeld door: Maud Lauwers

Doelstellingen

Het doel van dit lessenpakket is om leerlingen van de derde graad te ontwikkelen tot wereldburgers aan de hand van een thema rond de Europese Unie. De volledige lijst van de leerplandoelen vindt u op bladzijde 39 tot en met 41 van de handleiding.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be