Vieze beestjes zijn er in de lucht, op de grond en in computers. ortom vieze beestjes overal! ‘Vieze beestjes’: een thema dat onmiddellijk veel oproept en teweegbrengt bij kinderen. De leeractiviteiten raken verscheidene facetten binnen wereldoriëntatie aan en kennen een geleidelijke opbouw. Daar waar er gestart wordt met de ‘Vieze beestjes’ die op de bodem leven wordt er subtiel via schimmels overgegaan naar virussen. De actualiteit m.b.t. het coronavirus wordt er eveneens in betrokken. De leerlingen staan stil bij hun aandeel in het wereldburgerschap en het belang van een goede hygiëne en levenstijl. Om het ‘Vieze beestjes’-thema af te sluiten betrekken we de computervirussen er nog even bij om de leerlingen even te laten stilstaan bij veilig internetgebruik.

Ontwikkeld door: Romina Hellemans

Doelstellingen

De eindtermen die in dit thema behandeld worden hebben betrekking op de eindtermen van Mens en Maatschappij en Wetenschap en Techniek.

 • Mens en Maatschappij:
  • Mens: De leerlingen staan stil bij hoe zij zich voelen in situaties zoals de huidige corona. Het wereldburgerschap wordt bij de leerlingen evenals gestimuleerd.
  • Maatschappij: De impact van een virus, epidemie en pandemie op de maatschappij komt evenals aan bod. Leerlingen staan hier stil bij het effect en de gevolgen op de maatschappij en de wereld.
 • Wetenschap en Techniek:
  • Natuur: Daar waar de leerlingen tijdens het thema gericht gaan waarnemen, staan ze evenals stil bij de invloed van de mens op organisme. Bij de bespreking van de voedselpiramide wordt er stilgestaan bij de wet van eten en gegeten worden. Bij de leeractiviteit over gezonde levensstijl wordt het belang van energie nogmaals benadrukt.
  • Techniek: Aan de hand van onderzoek gaan de leerlingen leren hoe snel virussen verspreiden. De leerlingen experimenteren om zo bepaalde onderzoeksvragen te beantwoorden.

Het thema ‘Vieze beestjes’ probeert zo goed mogelijk verscheidene eindtermen en leerplandoelstellingen te betrekken om een leerrijke omgeving te creëren. Per leeractiviteit staan de leerplandoelen telkens uitgebreid vermeld.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

 • Hier vind je de links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be