Dit lesmateriaal bevat een reeks van filmpjes over de rekenregels van het vermenigvuldigen en het delen van rationale getallen. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe je het product en het quotiënt van twee gehele getallen kan berekenen, hoe je breuken decimaal kunt schrijven en wat procenten daarmee te maken hebben.

Doelstellingen

Eindtermen

  • ET 6.1 De leerlingen voeren bewerkingen uit met natuurlijke, gehele en rationale getallen.
  • ET 6.2 De leerlingen gebruiken de eigenschappen, teken- en rekenregels van de bewerkingen om bewerkingen met natuurlijke, gehele en rationale getallen uit te voeren.

Lesdoelen

  • De leerlingen kunnen de heuristiek toepassen om vermenigvuldigingen en delingen met rationale getallen uit te voeren.
  • De leerlingen kunnen breuken decimaal benaderen.
  • De leerlingen kunnen decimale getallen afronden op een gegeven aantal cijfers na de komma.
  • De leerlingen kunnen een procent nemen van een getal.

Lesmateriaal

Gemaakt door Wodan Buelens

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be