Dit lespakket bestaat uit een PowerPoint om les te doceren, twee testen om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben niet te beoordelen op één test, een stappen plan voor het veilig gebruik van een de kolomboormachine en een online tool voor permanente evaluatie (formatie) in verband met veilig werken.

Documenten:

Online materiaal:
rubric
Kahoot 1
Kahoot 2
Napo film

Doelstellingen

De veiligheidsvoorschriften begeleid toepassen. De leerling kent de geldende regelgeving in verband met veiligheid, preventie, gezondheid, ergonomie en milieu in functie van zijn opdracht of taak en past ze begeleid toe. Aandacht voor de eigen veiligheid en die van de medeleerlingen is hierbij een uitgangspunt. De lln. verwerven nieuwe kennis en laten die aansluiten bij het project werk. Ze weten ook wat VGM inhoud. (Begrijpen volgens taxonomie van Bloom) De lln. handelen veilig zonder zichzelf of de omgeving in gevaar te brengen. Onder toezicht van de lkr. of derde (Toepassen volgens taxonomie van Bloom)

Projectgroep & partners

Student

Jarne Claessen

Lerarenopleiders

Pieter Hendrickx

Ook interessant

Lerarenopleiding Kempen

Samenwerken?

Is je interesse gewekt en wil je met ons samenwerken?
Laat je gegevens achter.