🐰 Dag vriendjes! 🐰

Juf Lien vertelt het verhaal ‘De Ark van Noach’. 🐯🦁🐼🐵 Aan het einde van het filmpje heeft ze een uitdaging voor jullie.

Vinden jullie alle prenten op de zoekplaat? 🔍 De zoekplaat vinden jullie onder het filmpje. Deze kan je afdrukken of gewoon op jouw computer gebruiken.

De Ark van Noach, voor 2,5/3-jarigen, met als doel: taalontwikkeling: luisteren en begrijpen, kennismaken met een Bijbelverhaal, geconcentreerd kijken en oog voor details (zoekplaat).

Bron verhaal: Van Binsbergen, L. (2018). Prentenbijbel. Nederlands Bijbelgenootschap