In dit lessenpakket ga je met de leerlingen thematisch aan de slag om samen te werken aan een betere wereld. Dit doe je aan de hand van lessen Wereldoriëntatie en Muzische vorming. De kinderen leren meer over verschillende maatschappelijke problemen en proberen hier zinvolle oplossingen voor te vinden. Tijdens de evaluatie tonen de kinderen wat ze geleerd hebben via het maken van hun eigen keuzes.

Ontwikkeld door: Lotte Boonen

Doelstellingen

 • Instap thema
  • De leerlingen geven hun mening.
  • De leerlingen vertellen hoe zij zouden werken aan een betere wereld. Klimaatproblematiek
  • De leerlingen leren wat de klimaatverandering is.
  • De leerlingen verwoorden oorzaken, problemen en oplossingen van/voor de klimaatverandering.
  • De leerlingen berekenen hun eigen watervoetafdruk.
  • De leerlingen leren over afval doorheen de tijd.
  • De leerlingen leren over de afbreektijd van afval.
  • De leerlingen gebruiken hun fantasie en creativiteit. Ze zien muzische mogelijkheden in een technisch proces.
  • De leerlingen leren over de textuur van voorwerpen en kunnen deze zelf aanbrengen.
 • Gelijke kansen
  • De leerlingen verwoorden wat de Verenigde Naties zijn en wat ze doen.
  • De leerlingen vertellen wat de kinderrechten zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen.
  • De leerlingen kunnen boodschappen overbrengen met niet-talige, beeldende elementen.
  • De leerlingen kunnen niet-talige boodschappen interpreteren.
  • De leerlingen gebruiken hun fantasie en creativiteit.
  • De leerlingen weten wat een tableau vivant is.
  • De leerlingen schrijven een brief met een voorstel.
  • De leerlingen verwoorden waar ze geld aan zouden uitgeven.
  • De leerlingen leren enkele nationale en internationale hulporganisaties kennen.
  • De leerlingen leren wat ‘engagement’ is en kunnen hier enkele voorbeelden van geven.
 • Evaluatie thema
  • De leerlingen voeren een debat.
  • De leerlingen leggen uit waarom ze aan een probleem willen werken aan de hand van de lesinhouden.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be