In dit thema worden de leerlingen ondergedompeld in onderwerpen die te maken hebben met een betere wereld. Tijdens het thema werken ze samen in groepjes (want SAMENWERKEN aan een betere wereld). Ze bouwen doorheen de lessen hun eigen stad. Daar passen ze de leerstof toe.

Ontwikkeld door: Eva Brouwers

Doelstellingen

Hier verwijs ik naar enkele leerplandoelen en lesdoelen die in het thema aan bod komen. (LET OP: dit zijn niet alle doelen die we behandelen.)

ZILL
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich.
OWna7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden.
OWte4: Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen.
OWsa1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren samenleven en groepjen vormen …
OVSG WO-MAA-PJV-10: De leerlingen weten dat ze rechten hebben, maar ook plichten.
MV-DRA-SB-2.12: De kinderen kunnen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen.
WO-MNS-SV-2.5.4: De leerlingen kunnen verslag uitbrengen over een taakgroep.
WO-NAT-08.10: De leerlingen zijn bereid om hun afval op een correcte wijze te sorteren. …

GO!
31113: Ik en de anderen: Empathie en zorg voor elkaar: Tonen in hun omgang met anderen respect en waardering.
31331: Ik en de samenleving: Omgaan met gelijkenissen en verschillen: Op een positieve manier omgaan met verschillen in leefgewoontes en cultuur. 35534: Ruimtebeleving, ruimtelijke oriëntatie en kaartvaardigheid – oriëntatie in de voorgestelde ruimte 2D (plattegrond, luchtfoto, satellietbeeld, kaart, globe): Oriëntatie op de kaart: Plaatsen lokaliseren op een kaart van Europa/de wereld.
31381: Ik en de samenleving: Mondiale solidariteit en internationale organisaties: Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld verwoorden. …
Lesdoelen: De leerlingen:
– kunnen artikels opzoeken in een krant of op het internet;
– kunnen afval sorteren;
– kennen het verschil tussen een klimaatprobleem en een milieuprobleem;
– kunnen de manier van leven van hun land en die van België vergelijken aan de hand van foto’s op de site;
– weten waar het Kinderrechtenverdrag voor staat;
– kunnen afval in een collage leggen en dit opplakken;
– kunnen hun eigen mening geven over het thema. …

Lesmateriaal

Links

Alle media vindt u in het thema. Er staan links en QR-codes waarmee u makkelijk de filmpjes en sites kan terugvinden.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be