Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Hoe kunnen we samen van de wereld een mooiere plek maken? In deze lessenreeks werk je samen met je leerlingen rond duurzaamheid, duurzame energie, internationale organisaties, medische vooruitgang en de bedreiging van wilde dieren in de wereld. Aan de hand van leuke werkvormen en proefjes ontdekken de leerlingen wat wij allemaal kunnen doen om de wereld te verbeteren.

Ontwikkeld door: Jolien Schauwers

Doelstellingen

De leerplandoelen en lesdoelen kan u per les terugvinden in de handleiding van het thema. Dit uitgewerkte WO-thema omvat lessen die worden doorgetrokken naar de leergebieden Muzische Vorming, Nederlands, Media, Godsdienst en zingeving.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be