Samen werken aan een betere wereld is een actueel thema. Ieder jaar komen er nieuwe problemen bij of groeien bestaande problemen. Door dit thema worden de kinderen bewust van deze problemen en de mogelijke oplossingen. De rode draad voor dit thema zijn de ngo’s die al werken rond een aantal grote wereldproblemen. Iedere les gaat over een ngo en een bepaald wereldprobleem. De lessen zijn steeds creatief opgebouwd zodat dit voor extra betrokkenheid zorgt. Ten slotte bevat dit thema vier leergebieden: Nederlands, WO, MUVO en sociale vaardigheden.

Ontwikkeld door: Evelien Crols

Doelstellingen

De leerplandoelen en lesdoelen zijn te vinden in het document.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be