In dit thema werken we met de leerlingen aan het ontwerpen van een nieuwe, betere wereld. We bespreken wat er in deze wereld zoal aanwezig is en we proberen om verschillende elementen te combineren tot één perfecte wereld. De leerlingen zullen merken dat het op sommige vlakken nog heel wat beter kan, maar ook dat we op sommige vlakken al best goed in orde zijn.

Ontwikkeld door: Yenthe Torremans

Doelstellingen

 • Les 1: De kinderen durven onvoorbereid een expressief spel uit te voeren voor de hele klasgroep.
 • Les 2:
  • De leerlingen kunnen door samen te overleggen, door logisch na te denken en door eigen ervaringen te delen het klimatogram bij het juiste land plaatsen.
  • De leerlingen kunnen een klimatogram op de juiste manier lezen en interpreteren tijdens het oplossen van het werkblad.
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom “het ideale klimaat” eigenlijk niet bestaat.
  • De leerlingen kunnen de definitie van “het klimaat” op een correcte manier ontleden en in eigen woorden een korte toelichting geven bij deze definitie.
 • Les 3:
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een aristocratie, dictatuur, theocratie en technocratie is.
  • De leerlingen kunnen van elke bestuursvorm enkele voor- en nadelen toelichten in eigen woorden.
  • De leerlingen kunnen toelichten dat België bestuurd wordt door een koning maar dat dit niet overal zo is.
 • Les 4:
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat solidariteit is.
  • De leerlingen kennen verschillende goede doelen en ze weten wat het doel is van deze goede doelen.
  • De leerlingen kunnen een goed doel op een correcte manier en met duidelijke richtlijnen voorstellen aan hun klasgenoten d.m.v. een PowerPointpresentatie.
 • Les 5: De kinderen kunnen samen tot overleg komen om zo een dier vorm te geven volgens hun eigen fantasie en aan de hand van opgelegde criteria.
 • Les 6:
  • De leerlingen kunnen een machine koppelen aan het soort energie dat deze opwekt door een werkblad op een correcte manier in te vullen.
  • De leerlingen begrijpen de werking van een stuwdam en kunnen hierover een werkblad correct invullen.
  • De leerlingen kunnen zelf een windmolentje maken aan de hand van een stappenplan en een instructiefilmpje.
  • De leerlingen kunnen op een creatieve manier zelf een nieuwe functie geven aan een voorwerp die te maken heeft met groene energie.

De leerplandoelstellingen en lesdoelen kan u terugvinden bij iedere les. De leerplandoelstellingen zijn onderverdeeld in OVSG, ZILL en GO! – doelen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be