Dit lesmateriaal van twee lesuren maakt de leerlingen wegwijs in de betekenis van rituelen en de christelijke sacramenten. De leerlingen kijken vervolgens a.d.h.v. deze sacramenten naar scharniermomenten in het leven van jonge adolescenten in verschillende levensbeschouwingen. De leerlingen presenteren deze scharniermomenten aan mekaar d.m.v. een coöperatief leren. Tenslotte gaan de leerlingen wat dieper kijken naar hun eigen levensloop en de scharniermomenten in hun eigen (jonge) leven door een levensstroom samen te stellen. Alle theorie voor deze les kan je terugvinden op de website.

Doelstellingen

Leerplandoelen

GODSDIENST eerste graad A-stroom (Thomas katholiek godsdienstonderwijs)

Terrein ‘Tijd’ – terreindoelen

  • 2 Voorbeelden geven van belangrijke gebeurtenissen die impact hebben op het leven van mensen (begrijpen).
  • 4 De betekenis van rituelen en feesten uitleggen (begrijpen).

Terrein ‘Tijd’

  • Pluraliteit/Context 2: Scharniermomenten in leven.
  • Pluraliteit/Context 5: Functie en belang van rituelen en feesten
  • Christelijk geloof/Traditie 10: Sacramenten en rituelen.
  • Identiteit/Leerling 17: Scharniermomenten in het eigen leven
  • Identiteit/Leerling 18: Eigen beleving van rituelen en feesten.

Vormingsdoelen

  • Het is belangrijk dat leerlingen weten dat ze al een paar scharniermomenten hebben beleefd waar ze niet altijd bij stil staan. Scharniermomenten brengen vaak een belangrijke keuze met zich mee die je niet snel neemt. Leerlingen moeten hierover kunnen nadenken. Leerlingen kunnen reflecteren waarom ze een bepaalde keuze genomen hebben.

Lesmateriaal

Links

  • Via deze link kunnen de leerlingen de theorie rond de lesinhoud raadplegen.

Gemaakt door Brent Theys & Emmelie Verhoeven

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be