Tijdens dit thema worden de leerlingen meer en meer bewust van de problematiek van de opwarming van de aarde. Naast het feit dat er wordt gesproken over de oorzaken en de gevolgen, worden er ook groene alternatieven bekeken tijdens dit thema. Verder worden er ook linken gelegd naar de actualiteit, denk maar aan de bosbranden in Australië of Covid-19 dat nu de wereld in zijn greep heeft. Door instructiefiches, instructiefilmpjes, een webquest en de nodige differentiatie probeerde ik om de last voor de leerkracht zo klein mogelijk te houden.

Ontwikkeld door: Jari De Beuckelaer

Doelstellingen

Tijdens het thema wordt er aan een heleboel eindtermen en leerplandoelen gewerkt, deze doelen staan opgesomd in het algemene document.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be