In het thema gaan de leerlingen aan de slag met vijf centrale onderwerpen over afval. Ze leren hoe je afval kan sorteren, recycleren, composteren en hergebruiken. Tevens komen ze te weten wat sluikstorten en zwerfafval betekent. Tot slot leren de leerlingen op een creatieve manier hoe afval voorkomen kan worden in de maatschappij.

Ontwikkeld door: An-Sofie Hendrix

Doelstellingen

  • De eindtermen specifiek voor wereldoriëntatie (natuur – milieu):
    • ET WO 1.23* De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
    • ET WO 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
    • ET WO 1.25 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.
  • De vakoverschrijdende eindtermen, leerplandoelstellingen (ZILL – OVSG – GO) en de concrete lesdoelen staan beschreven in de instructiebundel voor leerkrachten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan u raadplegen via onderstaande links.

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be