In deze opdracht leert de leerling in een casus gedrag herkennen dat betrekking heeft op de persoon met dementie. Men gaat op zoek naar informatie in de cursus en/of op het internet (afstandsonderwijs) voor de juiste antwoorden en bespreekt na het maken van de opdracht de antwoorden in de klas.

Doelstellingen

  • De leerling kan specifiek gedrag herkennen en verduidelijken dat eigen is aan dementie zoals ‘zwerfgedrag, agressie, onrust en decorumverlies’.

Lesmateriaal

Gemaakt door Dana Mertens

Contact: lerarenopleidingkempen@thomasmore.be