Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thema:

Voor de virtuele uitstap vertrekken we vanuit de daglijn van Quyen (handpop) uit Vietnam, een kindje dat bij ons op bezoek is in de klas. Dit kindje woont in de stad en heeft het goed. De ochtendroutine zou zich nog in de klas afspelen (kleren aandoen, eten, …) en vervolgens zouden wij en Quyen naar school vertrekken. “Wat zien we onderweg?” is het uitgangspunt van onze wandeling. Samen met Quyen bespreken we de gelijkenissen en verschillen tussen de weg die zij aflegt naar school en onze weg.

Ontwikkeld door: Virginie Verpoorten

Doelstellingen

  • SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen
    • 4-12j Zich voorstellen wat de ander ziet, hoort, (aan)voelt , ruikt, proeft  => De kleuters leven zich in hoe Quyen de weg naar school aflegt. IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren
    • 2.5-12j De wereld aandachtig en met een gerichte interesse tegemoet treden – zich verwonderen over elke nieuwe ontdekking – op zoek gaan naar vertrouwde herkenningspunten en houvast => De kleuters zijn bereid om te ontdekken wat verschillend en gelijkend is tussen de weg die zij afleggen naar school en de weg die Quyen aflegt. Ze zijn bereid om te ontdekken wat nieuw en onbekend is.
  • OWru7 Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten
    • 2.5-12j De verkeersregels en aanwijzingen van een gezagsdragende figuur begrijpen en correct naleven => De kleuters kunnen de verkeersregels begrijpen en deze correct naleven.

Lesmateriaal

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be