Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs.

Thema: Vrienden van Vietnam

Deze vrije opdracht omvat een bewegingshoek die zich eventueel in de buitenruimte kan bevinden. De kleuters zagen tijdens de uitstap dat het verkeer in Vietnam wel heel anders is dan hier bij ons. De mama van Quyen heeft een ongeluk gehad in het drukke bromfietsverkeer waardoor haar zware lading van haar bromfiets gevallen is. Kunnen de kleuters helpen om de lading weer op de fiets te krijgen?

Ontwikkeld door: Virginie Verpoorten

Doelstellingen

  • IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren
    • 4-6j Zijn aanpak van een taak illustreren – wanneer men ertoe wordt uitgenodigd op zoek gaan naar wat fout liep – onder begeleiding reflecteren op ervaringen en bevindingen – één of twee aangereikte criteria gebruiken bij het beoordelen van ervaringen en bevindingen => De kleuters worden voor een probleem gesteld en schetsen een manier van aanpak. Door te voorspellen, observeren en te verklaren leren ze al doende. Ze begrijpen dat hun lading stabiel is wanneer ze niet omvalt, zelfs niet wanneer je met de fiets rijdt. Ze doen kennis op over zowel techniek als wetenschappen (evenwicht).
  • MZlb4 Evenwicht behouden of herstellen en gecontroleerde aanpassingen maken
    • 4-5j De overgang maken van voor-achterwaartse bewegingen naar zijwaartse bewegingen voor het behouden van het evenwicht – minder bij bewegingen maken => De kleuters zijn in staat om de lading van hun laadbak in evenwicht te houden door zowel voor- en achterwaartse als zijwaartse bewegingen te maken op hun loopfiets.
  • WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
    • 2.5-6j Een concreet ruimtelijk probleem oplossen => De kleuters maken een lading op een loopfiets die stabiel is. De kleuters moeten inzicht verwerven in hoe je zorgt voor die stabiliteit en stevigheid.

Lesmateriaal

Links

Contactlerarenopleidingkempen@thomasmore.be